Zdjęcia ślubne - ciekawostki

Zapewne nie wiecie, że:

 

- Pierwotnie fragment przysięgi małżeńskiej: „i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską...” miał postać: „ślubuję ci miłość, wiarę, uczciwość i posłuszeństwo małżeńskie...”, więc określenie „małżeńskie” odnosiło się do „posłuszeństwa” a nie do „uczciwości”. W staropolszczyźnie "uczciwość" miała więcej znaczeń niż teraz - oznaczała rzetelność, moralność, sumienność, poważanie, uszanowanie, honor, godność, dobre imię. Z pewnością zdjęcia z przygotowań do ślubu nie były wówczas popularne ;)

 

- W starożytnych Indiach podczas ceremonii zaślubin mąż ślubował żonie pobożność, bogactwo i rozkosz seksualną. Nie wiemy, czy plener ślubny był popularny :)

 

- Za długoletnie pożycie małżeńskie – 50 lat – wojewoda ma prawo wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jesteśmy za tym, by fundowano dostojnym parom fotograficzne sesje ślubne towarzyszące odnowieniu przysięgi małżeńskiej.

 

- U dawnych Słowian małżeństwo było dobrowolną umową stwierdzoną obopólnymi darami równej wartości i wiążącą rodziny stałą przyjaźnią. Staropolską formą ślubu była swaćba, czyli uroczysta ceremonia zawarcia związku małżeńskiego, która polegała na złożeniu przysięgi przed bogami w obecności żercy lub swata.

Chętnie przenieślibyśmy się w czasie, by móc zrobić na takiej uroczystości kilka zdjęć z wesela.

strona główna e-mail
Copyright © 2013 HALO FOTO, wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie fotografii bez pisemnej zgody HALO FOTO zabronione